बाजारभाव बाबत माहिती

बाजार समिती निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव बाबत माहिती (Prices at Wholesale Markets)

APMC : Ahmednagar (बाजार समिती अहमदनगर दर रु. प्रती क्विंटल)
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28-12-2015बाजरी---क्विंटल2155015501550
गहू---क्विंटल43160023311980
ज्वारी---क्विंटल243165022001945
मकालोकलक्विंटल51140014851445
हरभरा---क्विंटल9360043003975
कुलथी---क्विंटल1131001310013100
मूग---क्विंटल2600060006000
तूर---क्विंटल28655169006735
उडीद---क्विंटल2830083008300
कांदालालक्विंटल2514730025001400
26-12-2015वाटाणा---क्विंटल128200035002750
लिंबू---क्विंटल42100025001750
आले---क्विंटल5100030002000
बटाटा---क्विंटल1454001000700
भेडी---क्विंटल48100030002000
दुधी भोपळा---क्विंटल2250015001000
फ्लॉवर---क्विंटल77100030002000
गाजर---क्विंटल41100016001300
गवार---क्विंटल6400070005500
घेवडा---क्विंटल3200030002500
हरभरा (पेंडी)---नग130455
काकडी---क्विंटल6450015001000
कारली---क्विंटल8200040003000
कोबीनं. १क्विंटल7850015001000
कोथिंबिर---नग32655128
लसूण---क्विंटल6100001200011000
मका (कणीस)---क्विंटल136001000800
मेथी (भाजी)---नग41104128
ढोवळी मिरची---क्विंटल15200030002500
पालक---नग1150243
वांगी---क्विंटल32100040002500
मिरची (हिरवी)---क्विंटल46100030002000
24-12-2015गहू---क्विंटल7167019001795
ज्वारी---क्विंटल105170019501845
मकालोकलक्विंटल35148014801480
हरभरा---क्विंटल20432546004470
तूर---क्विंटल20750080017775
23-12-2015बाजरी---क्विंटल2185118511851
गहू---क्विंटल3185118511851
ज्वारी---क्विंटल107160019511795
मकालोकलक्विंटल185145114751475
हरभरा---क्विंटल18430047004525
मूग---क्विंटल2800080008000
तूर---क्विंटल23700086007835
गुळ---नग1750220025002385
मिरची (लाल)---क्विंटल1356000110008535
22-12-2015बाजरी---क्विंटल5170020001870
गहू---क्विंटल13161520001825
ज्वारी---क्विंटल237165022001945
मकालोकलक्विंटल51145014501450
हरभरा---क्विंटल41355145004075
मटकी---क्विंटल5900090009000
मूग---क्विंटल1750075007500
तूर---क्विंटल21800086008375
उडीद---क्विंटल1600060006000
गुळलोकलनग1950220525502385
बटाटा---क्विंटल2815001000750
भेडी---क्विंटल70100030002000
फ्लॉवर---क्विंटल7350030001750
गवार---क्विंटल5100025001750
घेवडा---क्विंटल9200030002500
काकडी---क्विंटल745001200850
कारली---क्विंटल16200040003000
कोबीनं. १क्विंटल4050015001000
कोथिंबिर---नग36105108
लसूण---क्विंटल9100001300011500
मेथी (भाजी)---नग18385108
टोमॅटो---क्विंटल8850016001050
वांगी---क्विंटल32100030002000
मिरची (लाल)---क्विंटल1506500119009230
Ganesh Agro Agency Phone : 02412451153
Tulsi Agro Industries : 9881817964, 9822886242
APMC : Jamkhed (बाजार समिती : जामखेड दर रु. प्रती क्विंटल)
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26-12-2015बाजरीलोकलक्विंटल25160018001700
गहूलोकलक्विंटल3185022502050
गहू२१८९क्विंटल3195024002175
ज्वारीमालदांडीक्विंटल743160025502075
हरभरालोकलक्विंटल7350038003650
हरभराकाट्याक्विंटल8335036503500
तूरलोकलक्विंटल114750081007800
तूरकाळीक्विंटल43690076007250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल29315036003375
22-12-2015बाजरीलोकलक्विंटल25160017501675
गहू२१८९क्विंटल2195024002175
ज्वारीमालदांडीक्विंटल610160025002050
हरभरालोकलक्विंटल2350037503625
हरभराकाट्याक्विंटल2335036503500
तूरपांढराक्विंटल55750080007750
तूरकाळीक्विंटल40700078007400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल19310036003350
APMC : Kopergaon (बाजार समिती : कोपरगाव दर रु. प्रती क्विंटल)
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26-12-2015बाजरीलोकलक्विंटल15150017811650
गहूलोकलक्विंटल18145016301568
मकालोकलक्विंटल90128214401380
हरभरालोकलक्विंटल1380041413950
तूरलालक्विंटल3600065006100
सोयाबिनलोकलक्विंटल4319935003300
24-12-2015बाजरीलोकलक्विंटल7140016601600
गहूलोकलक्विंटल24150015561530
ज्वारीलोकलक्विंटल2158015801580
हरभरालोकलक्विंटल3380040003910
सोयाबिनलोकलक्विंटल8290036403625
23-12-2015बाजरीलोकलक्विंटल4146114611461
गहूलोकलक्विंटल23150515601525
ज्वारीलोकलक्विंटल3100015001460
मकालोकलक्विंटल86124014131331
हरभरालोकलक्विंटल6380040013950
तूरलालक्विंटल9700076007400
सोयाबिनलोकलक्विंटल12310035153490
कांदालालक्विंटल251845014001230
22-12-2015बाजरीहिरवीक्विंटल13147814781478
गहूलोकलक्विंटल6145018501710
मकापिवळीक्विंटल318124014001380
हरभरालालक्विंटल8320042004075
सोयाबिनपिवळाक्विंटल16290036603630
APMC : Nevasa-Ghodegaon (बाजार समिती नेवासा - घोडेगाव दर रु. प्रती क्विंटल)
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16-11-2015कांदालालक्विंटल1628050040003400
30-9-2015कांदाउन्हाळीक्विंटल4452100045003500
APMC : Shrirampur (बाजार समिती श्रीरामपूर दर रु. प्रती क्विंटल)
>
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21-11-2015बाजरी---क्विंटल1145014501450
गहू---क्विंटल24145118801675
ज्वारी---क्विंटल21140022752075
हरभरा---क्विंटल40330041504000
मूगहिरवाक्विंटल1770177017701
सोयाबिन---क्विंटल11340036503500
कलिंगड---क्विंटल68001000900
लिंबू---क्विंटल3150025002000
मोसंबी---क्विंटल4250035003000
पपई---क्विंटल6500700600
संत्री---क्विंटल7200030002550
सिताफळ---क्विंटल4150025002000
आले---क्विंटल9320035003450
बटाटा---क्विंटल708001000900
भेडी---क्विंटल6150020001750
दुधी भोपळा---क्विंटल3500700600
फ्लॉवर---क्विंटल48001000900
काकडी---क्विंटल7100015001250
कारली---क्विंटल4100015001250
कोबी क्विंटल3400600500
कोथिंबिर---नग500354
मेथी (भाजी)---नग550354
ढोवळी मिरची---क्विंटल6100015001250
मुळा---नग350243
रताळी---क्विंटल20100015001250
शेपू---नग300243
टोमॅटो---क्विंटल35200030002550
वांगी---क्विंटल8150020001750
मिरची (हिरवी)---क्विंटल8150020001750
20-11-2015गहू---क्विंटल40145220191875
ज्वारी---क्विंटल3160016861635
मका क्विंटल21120012401220
हरभरा---क्विंटल23350042004075
सोयाबिन---क्विंटल6350037003600
डाळींब---क्विंटल6250035003000
कलिंगड---क्विंटल78001000900
लिंबू---क्विंटल7150025002000
मोसंबी---क्विंटल8250030002750
पपई---क्विंटल4500700600
संत्री---क्विंटल20150020001750
सिताफळ---क्विंटल6150025002000
आले---क्विंटल24320035003450
बटाटा---क्विंटल1008001000900
भेडी---क्विंटल8150020001750
दुधी भोपळा---क्विंटल4500700600
फ्लॉवर---क्विंटल7500700600
गवार---क्विंटल3250035003000
काकडी---क्विंटल8100012001100
कारली---क्विंटल6150020001750
कोबी क्विंटल6400600500
कोथिंबिर---नग650243
लसूण---क्विंटल32350045004000
मेथी (भाजी)---नग650354
ढोवळी मिरची---क्विंटल9100015001250
मुळा---नग450354
शेपू---नग350243
टोमॅटो---क्विंटल40200030002550
वांगी---क्विंटल17150020001750
मिरची (हिरवी)---क्विंटल20200025002250
19-11-2015गहू---क्विंटल40141120001550
ज्वारी---क्विंटल9125122002001
मका क्विंटल39110013001275
हरभरा---क्विंटल28350037513600
सोयाबिन---क्विंटल5350035513525
डाळींब---क्विंटल4250035003000
कलिंगड---क्विंटल68001000900
लिंबू---क्विंटल3150025002000
पपई---क्विंटल3500700600
संत्री---क्विंटल8150020001750
सिताफळ---क्विंटल4150025002000
आले---क्विंटल9320035003450
बटाटा---क्विंटल70100012001100
भेडी---क्विंटल6200025002250
दुधी भोपळा---क्विंटल3500700600
फ्लॉवर---क्विंटल4500700600
काकडी---क्विंटल6100012001100
कारली---क्विंटल4200025002250
कोबी क्विंटल3300500400
कोथिंबिर---नग500354
मेथी (भाजी)---नग5508109
ढोवळी मिरची---क्विंटल6100015001250
मुळा---नग350243
शेपू---नग300243
टोमॅटो---क्विंटल35250035003000
वांगी---क्विंटल9150020001750
मिरची (हिरवी)---क्विंटल11150020001750
18-11-2015बाजरी---क्विंटल33150016011550
गहू---क्विंटल31150022002050
ज्वारी---क्विंटल7170020512000
मका क्विंटल19120012751235
हरभरा---क्विंटल25345047004575
सोयाबिन---क्विंटल1345034503450
डाळींब---क्विंटल6250035003000
कलिंगड---क्विंटल78001000900
लिंबू---क्विंटल6150025002000
पपई---क्विंटल4500700600
संत्री---क्विंटल11150025002000
सिताफळ---क्विंटल6150025002000
आले---क्विंटल20320035003450
बटाटा---क्विंटल908001100950
भेडी---क्विंटल7150020001750
दुधी भोपळा---क्विंटल4500700600
फ्लॉवर---क्विंटल6500700600
गवार---क्विंटल3300035003250
काकडी---क्विंटल8100012001100
कांदा---क्विंटल658100028502450
कारली---क्विंटल6150020001750
कोबी क्विंटल4300500400
कोथिंबिर---नग550243
मेथी (भाजी)---नग650687
ढोवळी मिरची---क्विंटल9100015001250
मुळा---नग450354
शेपू---नग350354
टोमॅटो---क्विंटल40200030002550
वांगी---क्विंटल20100015001250
मिरची (हिरवी)---क्विंटल20200025002250
17-11-2015बाजरी---क्विंटल8137015051400
गहू---क्विंटल50145021811975
ज्वारी---क्विंटल2150019511700
मका क्विंटल32125012751265
हरभरा---क्विंटल14340048004700
उडीदकाळाक्विंटल1893389338933
सोयाबिन---क्विंटल10310035503400
16-11-2015गहू---क्विंटल3140021002000
ज्वारी---क्विंटल4120012001200
मका क्विंटल10110013001200
हरभरा---क्विंटल3355045014400
सोयाबिन---क्विंटल1356035603560
डाळींब---क्विंटल4250035003000
कलिंगड---क्विंटल48001000900
लिंबू---क्विंटल3150025002000
मोसंबी---क्विंटल6250035003000
पपई---क्विंटल3500700600
सिताफळ---क्विंटल3150025002000
आले---क्विंटल14320035003450
बटाटा---क्विंटल708001000900
भेडी---क्विंटल6150025002000
दुधी भोपळा---क्विंटल38001000900
फ्लॉवर---क्विंटल4700900800
गवार---क्विंटल3250030002750
काकडी---क्विंटल6100012001100
कारली---क्विंटल4150020001750
कोबी क्विंटल3600800700
कोथिंबिर---नग500354
मेथी (भाजी)---नग5508109
ढोवळी मिरची---क्विंटल6100015001250
मुळा---नग350354
शेपू---नग300354
टोमॅटो---क्विंटल35200030002550
वांगी---क्विंटल8150020001750
मिरची (हिरवी)---क्विंटल11200025002250
APMC : Shevgaon (बाजार समिती शेवगाव दर रु. प्रती क्विंटल)
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28-12-2015बाजरीहायब्रीडक्विंटल5130115511551
गहू२१८९क्विंटल62150118011801
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल13170118251825
मकाहायब्रीडक्विंटल17140114011401
हरभरालालक्विंटल6450045004500
तूरपांढराक्विंटल33650079007900
27-12-2015बाजरीहायब्रीडक्विंटल5130116001600
गहू२१८९क्विंटल5180120512051
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल25170119011901
तूरपांढराक्विंटल30550080008000
26-12-2015बाजरीहायब्रीडक्विंटल5130116511651
गहू२१८९क्विंटल135140119501950
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल47160118011801
मकाहायब्रीडक्विंटल12145114511451
हरभरालालक्विंटल6310045004500
तूरपांढराक्विंटल28650078007800
23-12-2015बाजरीहायब्रीडक्विंटल7127116011601
गहू२१८९क्विंटल11155120002000
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल22165118511851
हरभरालालक्विंटल15310031003100
तूरपांढराक्विंटल55710082008200
22-12-2015बाजरीहायब्रीडक्विंटल28130015001500
गहू२१८९क्विंटल47150016501650
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल68177520002000
तूरपांढराक्विंटल13750085008500
APMC : Sangamner (बाजार समिती संगमनेर दर रु. प्रती क्विंटल)
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20-11-2015बाजरी---क्विंटल114135016501550
गहू---क्विंटल100155020001850
ज्वारी---क्विंटल36180019001850
हरभरालालक्विंटल11450045004500
डाळींबभगवाक्विंटल80200080007200
टोमॅटो---क्विंटल230090020001650
19-11-2015कांदालालक्विंटल15390100040003150
टोमॅटो---क्विंटल1250100020001650
18-11-2015बाजरी---क्विंटल104145018501750
गहू---क्विंटल145165019501850
ज्वारी---क्विंटल34165020001850
हरभरालालक्विंटल18420042004200
डाळींबभगवाक्विंटल105200090007500
टोमॅटो---क्विंटल105050015001150
17-11-2015कांदालालक्विंटल8169100040003150
16-11-2015बाजरी---क्विंटल70150016001550
गहू---क्विंटल92165018001750
ज्वारी---क्विंटल21180018001800
हरभरालालक्विंटल51400045004200
टोमॅटो---क्विंटल1150100020001650
APMC : Rahata (बाजार समिती:राहता दर रु. प्रती क्विंटल)
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27-12-2015डाळींब---क्विंटल9061000100006500
लिंबू---क्विंटल3300040003500
आले---क्विंटल3300045003500
बटाटा---क्विंटल1308001000900
दुधी भोपळा---क्विंटल810150025002000
कढिपत्तालोकलनग200102015
कांदा---क्विंटल541950025001300
कोबी नग80081210
लसूण---क्विंटल36000125007500
पालक---नग250576
टोमॅटो---क्विंटल2060020001500
मिरची (हिरवी)---क्विंटल3200035003000
25-12-2015डाळींब---क्विंटल9001000105005500
24-12-2015गहू---क्विंटल12152515501525
ज्वारी---क्विंटल16135013501350
मका----क्विंटल35136113751361
सोयाबिन---क्विंटल4330035503300
बोर---क्विंटल3120015001300
लिंबू---क्विंटल1400040004000
आले---क्विंटल2450055004500
बटाटा---क्विंटल168001000900
भेडी---क्विंटल7230030002500
दुधी भोपळा---क्विंटल5100015001300
फ्लॉवर---नग1100687
गाजर---क्विंटल5200025002200
घेवडा---क्विंटल1350035003500
काकडी---क्विंटल6100015001200
कारली---क्विंटल2230026002300
कोबी नग17005108
कोथिंबिर---नग40082015
लसूण---क्विंटल3100001250011000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9150022001700
पालक---नग200101010
शेवगा---क्विंटल2270035002700
टोमॅटो---क्विंटल2980022001700
वांगी---क्विंटल3230030002500
मिरची (हिरवी)---क्विंटल15200025002300
23-12-2015गहू---क्विंटल4140017051400
ज्वारी---क्विंटल4150015001500
मका----क्विंटल36135013611350
सोयाबिन---क्विंटल3355035503550
डाळींब---क्विंटल11411000100006000
22-12-2015गहू---क्विंटल16140015001450
ज्वारी---क्विंटल12120012001200
मका----क्विंटल30135013501350
हरभरा---क्विंटल12360536053605
सोयाबिन---क्विंटल3370037503700
बोर---क्विंटल4120017001500
डाळींब---क्विंटल11141000100007000
लिंबू---क्विंटल3300040003500
आले---क्विंटल1500050005000
बटाटा---क्विंटल1008001000900
भेडी---क्विंटल5230030002500
दुधी भोपळा---क्विंटल880015001000
फ्लॉवर---नग100051410
गाजर---क्विंटल5200025002200
घेवडा---क्विंटल1350035003500
कढिपत्ता---नग50151515
काकडी---क्विंटल1280016001300
कांदा---क्विंटल909030020001100
कोबी नग8505108
कोथिंबिर---नग65082015
लसूण---क्विंटल28000100008000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10200025002300
पालक---नग200101010
शेवगा---क्विंटल6250032002700
टोमॅटो---क्विंटल3080018001500
वांगी---क्विंटल5100023001500
मिरची (हिरवी)---क्विंटल13200025002200

Ahmednagar District

© 2015 nagarcity.in All Rights Reserved. The content is copyrighted to Nilesh Khendke and may not be reproduced on other websites without permission from the owner.